archiv

Druhá letní pouť 2018

Druhá pouť na Květnově byla obětována na smír za hříchy. Na českou pouť přijel host P.Vojtěch Dvouletý, OFMCap, který v současnosti pracuje v české misii v Chicagu (USA). Hlavním celebrantem mše svaté byl Alois Heger, děkan v Chomutově.

 Třetí kněz M.Dvouletý se věnoval zpovědní službě. Po české mši ještě vedl adoraci, což je od loňska nová součást poutního dne.

Liturgická asistence s kněžími po české mši svaté a mariánské pobožnosti.

Slavnostní žehnání nového procesního kříže pro květnovský kostel provedl kněz Markus Ruhs přede mší svatou pro německy mluvící poutníky. Kázal Karl Brünnler. Koncelebrovali ještě další němečtí kněží Clemens Rehor z Chemnitz a Josef Reichel z Reichenbachu. Kéž Panna Maria Květnovská žehná všem přijíždějícím poutníkům a také celému Krušnohorskému okolí.

Pán Bůh zaplať i za vaše finanční dary, shromažďujeme je pro budoucí opravu ohradní zdi a domku květnovského areálu.  (napsal M.Dvouletý)

VytisknoutE-mail

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"O kříži se nedebatuje, kříž se nese. Tak jdeme na to."
Carpe Diem

Mohlo by vás zajímat!...

Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace